Yrd. Doç. Dr. ELİF KIRAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. ELİF KIRAN

T: (0282) 250 2683-4503

M ekiran@nku.edu.tr

W ekiran.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Sosyoloji
Ana Bilim Dalı:
Lisans
Üniversite: TOKYO UNİVERSİTY OF FOREİGN STUDİES (JAPONYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:STUDENT EXCHANGE PROGRAMME
Öğrenim Yılları: 2005-2006
Tez:
Lisans
Üniversite: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2006
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Japonca:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ / UYGULAMALI SOSYOLOJİ
2015-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ / UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
2014-
İdari Görevler
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ - KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2016-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ
2016-
Enstitü Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Sosyoloji
Aile Sosyolojisi
Sosyal Değişim
İletişİm Sosyolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KIRAN E., What to Call the Recent Research Outcomes: Divorce Rates or Indicators of A Paradigm Shift in Turkish Families, Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 326-336, 2016.
Asos, Proquest, Index Copernicus, ZDB
2. KIRAN E., HIDDEN GENDER STEREOTYPES in TV COMMERCIALS, Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 123-137, 2016.
asos, proquest, index copernicus, ZDB
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KIRAN E., Tekirdağ Şehir ve Kültür, Bölüm: Kent, Kentlilik Bilinci ve Tekirdağ´da Kentlilik Bilincini Geliştirme Önerileri, Yayın Yeri: Toprak Ofset, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KIRAN E., YILDIRIM S., Türkiye´de Milenyum Sonrası Kadın Istihdamı Üzerine Kuramsal Bir Çalışma, Internatıonal Congress Of Management Economy And Polıcy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
2. KIRAN E., KİRMAN Ş., BAKSI E., Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Sosyo-demografik Etmenlerin Belirlenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, Internatıonal Congress Of Management Economy And Polıcy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
3. YILDIRIM S., KIRAN E., KIRCI ÇEVİK N., Helal Gıda Sertifikasına Yönelik Algıların Dini Tutum Ve Gıda Güvenliği Açısından Incelenmesi: Trakya Bölgesinde Bir Uygulama, Isefe 2017 International Congress Of Islamic Economy, Finance And Ethics (29.04.2017-30.04.2017).
Özet bildiri
4. KIRAN E., Enerji Problemlerinin Altında Yatan Sebepler:Enerji Tüketimine Sosyolojik Bir Yaklaşım, Enscon 2017 International Congress Of Energy, Economy And Security (25.03.2017-25.03.2017).
Özet bildiri
5. KIRAN E., A Situational Analysis of Violence Against Women in Turkey: Domestic Violence Cases, International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
6. KIRAN E., WHAT to CALL the RECENT RESEARCH OUTCOMES: DIVORCE RATES or INDICATORS of a PARADIGM SHIFT in TURKISH FAMILIES?, International Congress of Management, Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri
7. KIRAN E., Being old in a country with a large youth population: the case of Turkey, International Youth Science Forum "Litteris Et Artibus" (24.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. KIRAN E., Gender Stereotypes in Turkish Soap Operas, 6th International Youth Science Forum "Litteris et Artibus" (24.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
9. KIRAN E., McDonaldization From Weber´s Point of View and It´s Reflections in Turkish Society, Global Conference on Business and Finance (02.01.2013-04.01.2013).
Tam metin bildiri
10. KIRAN E., Real Life Experiences of Female Managers, International Journal of Arts and Sciences (31.05.2010-02.06.2010).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KIRAN E., Türkiye´de Iç Göçün Sosyo- Ekonomik Belirleyicilerinin Tekirdağ Örneğinde Incelenmesi, Tekirdağ Şehir Ve Kültür-2 (04.05.2017-04.05.2017).
Yayın Hakemlikleri
1. Sosyal Bilimler Metinleri, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
2. HUMANITAS- Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ İlindeki Boşanma Sebep ve Sonuçlarının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 04.01.2016-Devam Ediyor.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
International Youth Science Forum "Litteris et Artibus", Yer:Lviv, Ukraine, Düzenleyenler:Ministry of Education and Science of Ukraine Lviv Polytechnic Netional University, 24.11.2016-26.11.2016.
Tekirdağ Şehir ve Kültür Bilinci, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği, 26.11.2015-.
Global Conference on Business and Finance, Yer:Flamingo Hotel, Las Vegas, NV/USA, 02.01.2013-03.01.2013.
The International Journal of Arts and Sciences Conference, Yer:Harvard University, Boston, MA/USA, Düzenleyenler:IJAS, 24.05.2010-27.05.2010.