Dr. Öğr. Üyesi ELİF KIRAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ELİF KIRAN

T: (0282) 250 2683

M ekiran@nku.edu.tr

W ekiran.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Sosyoloji
Ana Bilim Dalı:
Lisans
Üniversite: TOKYO UNİVERSİTY OF FOREİGN STUDİES (JAPONYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:STUDENT EXCHANGE PROGRAMME
Öğrenim Yılları: 2005-2006
Tez:
Lisans
Üniversite: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2001-2006
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Japonca:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ / UYGULAMALI SOSYOLOJİ
2015-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ / UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
2014-
İdari Görevler
Bölüm Başkan Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ
2020-
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2016-2017
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ - KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2016-
Enstitü Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2015-2019
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Sosyoloji
İletişİm Sosyolojisi
Değişme,Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi
Kültür Sosyolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Avcı M. G., KIRAN E., Toplumsal Değişme, Yetişkin Eğitimi ve Sosyoloji, Milli Eğitim Dergisi, vol. 50, pp. 835-856, 2021.
Özgün Makale SCOPUS Erişim Linki
2. Bölükbaşı A., Kıran E. ., Epidemics Eroding Public Life: An Analysis on the Covid-19 Pandemic, Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol. 17, 2021.
Özgün Makale TR DİZİN
3. KIRAN E., BÖLÜKBAŞI A., The Role of Media in the COVID-19 Pandemic Period in terms of Effective Health Care Management, Düzce Medical Journal, vol. 23, pp. 78-85, 2021.
Özgün Makale SCOPUS
4. AVCI M. G., K. E., Türkiye’deki Planlı Kalkınmanın Eğitim Kurumu Olarak Halk Eğitimi Merkezleri, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, vol. 40, pp. 863-887, 2020.
Özgün Makale ESCI Erişim Linki
5. KIRAN E., Prominent Issues About The Social Impacts of Covid-19, GAZİANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, pp. 752-766, 2020.
Özgün Makale TR DİZİN
6. KIRAN E., YETKİN AKER D., İç Göç Araştırmalarında Kültürleşme Boyutu, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 67-82, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN
7. Avcı M. G., Kıran E. ., Ahlat Ağacı: Taşrada Dönüşümü İzlemek, Sinecine: Sinema Araştırmaları Dergisi, vol. 10, pp. 241-262, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN
8. KIRAN E., KİRMAN Ş., KIRAN E., Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu Üzerinde Etkisi Olan Sosyo-Demografik Etmenlerin Belirlenmesi: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 7, pp. 89-94, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN
9. KIRAN E., AVCI M. G. ., Sporla Aşılan Toplumsal Sınırlar: DANGAL Filmi ve Toplumsal Cinsiyet, IBAD Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol. 3, pp. 985-994, 2018.
Özgün Makale
10. KIRAN E., Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Türkiye’de Çocuk Gelinler, Balkan Journal of Social Sciences, 2017.
Derleme Makale EBSCO
11. KIRAN E., What to Call the Recent Research Outcomes: Divorce Rates or Indicators of A Paradigm Shift in Turkish Families, Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 326-336, 2016.
Asos, Proquest, Index Copernicus, ZDB
12. KIRAN E., HIDDEN GENDER STEREOTYPES in TV COMMERCIALS, Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 123-137, 2016.
asos, proquest, index copernicus, ZDB
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. KIRAN E., Tüketim Kültürü ile Yoğrulmuş Kent Görünümleri, Düşünce Dergisi, cilt 7, ss. 106-124, 2018.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Türkiye´ye Sinemayla Bakmak, Bölüm: Tüketen İnsan, Tükenen Aile: Son Dönem Türk Sinemasında Tek Kişilik Aileler, Yayın Yeri: Açılım Kitap, Editör: Saniye Vatandaş, 2021.
Bilimsel Kitap
2. KIRAN E., Multifaceted Explorations of Consumer Culture and Its Impact on Individuals and Society, Bölüm: Turkey’s Experience of Modern Consumer Culture, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: David Burns, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KIRAN E., İletişim Sosyolojisi, Bölüm: İletişim Sosyolojisi ve Önemi Temel Kavramlar, Yayın Yeri: Lisans Yayıncılık, 2020.
Bilimsel Kitap
2. KIRAN E., AVCI M. G., Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikalarına İlişkin Güncel Meseleler, Bölüm: Sağlık Sektöründe Şiddet, Yayın Yeri: Ekonomi Kulübü Derneği, 2020.
Bilimsel Kitap
3. KIRAN E., Tekirdağ Şehir ve Kültür, Bölüm: Türkiye’de İç Göçün Sosyo-Ekonomik Belirleyicilerinin Tekirdağ Örneğinde İncelenmesi, Yayın Yeri: Modanlı Matbaacılık, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
4. KIRAN E., Tekirdağ Şehir ve Kültür, Bölüm: Kent, Kentlilik Bilinci ve Tekirdağ´da Kentlilik Bilincini Geliştirme Önerileri, Yayın Yeri: Toprak Ofset, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Kıran E., Baksı E., 1989 Bulgaristan’dan Zorunlu Türk Göçünün Sosyo-Ekonomik Boyutlarının Tekirdağ İli Bağlamında İncelenmesi, 1989 Göçünün 30. Yıl Dönümü Uluslararası Sempozyumu (15.06.2019-16.06.2019).
Tam metin bildiri
2. AVCI M. G., KIRAN E., Güncel Bir Toplumsal Problem: Flört Şiddeti, ICOMEP (01.12.2018-02.12.2018).
Özet bildiri
3. KIRAN E., AVCI M. G., Kemal Tahir Romanlarında Devlet Düşüncesi, ICOMEP (01.12.2018-02.12.2018).
Özet bildiri
4. , Toplumsal Sebep ve Sonuçlarıyla Türkiye´de İntihar, ICOMEP (01.12.2018-02.12.2018).
Özet bildiri
5. KIRAN E., AVCI M. G., Yaşlılık Sosyolojisi Bağlamında Yetişkin Eğitimi, ICOMEP (01.12.2018-02.12.2018).
Özet bildiri
6. AVCI M. G., KIRAN E., HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ: EKONOMİK İNSAN İÇİN Mİ? TOPLUMSAL İNSAN İÇİN Mİ?, International Congress of Management, Economy and Policy (28.04.2018-29.04.2018).
7. KIRAN E., İSLAM İKTİSADI BAĞLAMINDA İHTİYAÇ KAVRAMININ GÜNDELİK YAŞAMDAKİ DÖNÜŞÜMÜ, International Congress of Islamic Economy, Finance, and Ethic (07.04.2018-08.04.2018).
8. KIRAN E., Kent Yaşamında Tüketim Kültürü İzleri, International Congress of Management Economy and Politics (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
9. KIRAN E., Sağlık Sosyolojisi Temelinde Estetik Operasyonların Toplumsal Boyutları, Interanational Congress of Management Economy and Politics (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
10. KIRAN E., Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Türkiye’xxde Çocuk Gelinler, ICOMEP International Congress of Management Economy and Politics (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
11. KIRAN E., Çocuk Yaşta Yapılan Evliliklerin Sağlık Sosyolojisi Kapsamında İncelenmesi, INES International Academic Research Congress (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri
12. KIRAN E., Türkiye’de İç Göç Olgusunun Çevre Sosyolojisi Açısından İncelenmesi, INES International Academic Research Congress (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri
13. KIRAN E., YILDIRIM S., Türkiye´de Milenyum Sonrası Kadın Istihdamı Üzerine Kuramsal Bir Çalışma, Internatıonal Congress Of Management Economy And Polıcy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
14. KIRAN E., KİRMAN Ş., BAKSI E., Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Sosyo-demografik Etmenlerin Belirlenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, Internatıonal Congress Of Management Economy And Polıcy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
15. YILDIRIM S., KIRAN E., KIRCI ÇEVİK N., Helal Gıda Sertifikasına Yönelik Algıların Dini Tutum Ve Gıda Güvenliği Açısından Incelenmesi: Trakya Bölgesinde Bir Uygulama, Isefe 2017 International Congress Of Islamic Economy, Finance And Ethics (29.04.2017-30.04.2017).
Özet bildiri
16. KIRAN E., Enerji Problemlerinin Altında Yatan Sebepler:Enerji Tüketimine Sosyolojik Bir Yaklaşım, Enscon 2017 International Congress Of Energy, Economy And Security (25.03.2017-25.03.2017).
Özet bildiri
17. KIRAN E., A Situational Analysis of Violence Against Women in Turkey: Domestic Violence Cases, International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
18. KIRAN E., WHAT to CALL the RECENT RESEARCH OUTCOMES: DIVORCE RATES or INDICATORS of a PARADIGM SHIFT in TURKISH FAMILIES?, International Congress of Management, Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri
19. KIRAN E., Being old in a country with a large youth population: the case of Turkey, International Youth Science Forum "Litteris Et Artibus" (24.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
20. KIRAN E., Gender Stereotypes in Turkish Soap Operas, 6th International Youth Science Forum "Litteris et Artibus" (24.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
21. KIRAN E., McDonaldization From Weber´s Point of View and It´s Reflections in Turkish Society, Global Conference on Business and Finance (02.01.2013-04.01.2013).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KIRAN E., Türkiye’de Iç Göçün Sosyo- Ekonomik Belirleyicilerinin Tekirdağ Örneğinde Incelenmesi, Tekirdağ Şehir Ve Kültür-2 (04.05.2017-04.05.2017).
Editörlükler
1. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Yrd. Editör.
Uluslararası Dergi
2. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi Proquest
3. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, Index Copernicus, ZDB
4. Journal of Emerging Economies and Policy, Yayın Yeri: Umuttepe Yayıncılık, Yayın Kurulu Üyeliği.
Ulusal Dergi CIF SIS
Yayın Hakemlikleri
1. Sosyal Bilimler Metinleri, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
2. HUMANITAS- Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. Balkan Journal of Social Sciences, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi
4. Sosyal Bilimler Metinleri, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Proquest, ZDB
Uluslararası Projeler
1. Smart APPs For Adults Education, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Eğitmen, 01.12.2016-Devam Ediyor.
Ulusal Projeler
1. Kırklareli İlinde Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Danışman (Yürütücü Tüzel Kişi ise), 01.08.2019-Devam Ediyor.
2. Tekirdağ İlindeki Boşanma Sebep ve Sonuçlarının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 04.01.2016-04.02.2018.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
International Youth Science Forum "Litteris et Artibus", Yer:Lviv, Ukraine, Düzenleyenler:Ministry of Education and Science of Ukraine Lviv Polytechnic Netional University, 24.11.2016-26.11.2016.
Tekirdağ Şehir ve Kültür Bilinci, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği, 26.11.2015-.
Global Conference on Business and Finance, Yer:Flamingo Hotel, Las Vegas, NV/USA, 02.01.2013-03.01.2013.
The International Journal of Arts and Sciences Conference, Yer:Harvard University, Boston, MA/USA, Düzenleyenler:IJAS, 24.05.2010-27.05.2010.