Dr. Öğr. Üyesi ELİF KIRAN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi ELİF KIRAN

T: (0282) 250 2683-4503

M ekiran@nku.edu.tr

W ekiran.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Sosyoloji
Ana Bilim Dalı:
Lisans
Üniversite: TOKYO UNİVERSİTY OF FOREİGN STUDİES (JAPONYA)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:STUDENT EXCHANGE PROGRAMME
Öğrenim Yılları: 2005-2006
Tez:
Lisans
Üniversite: BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
Öğrenim Yılları: 2001-2006
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Japonca:Orta
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ / UYGULAMALI SOSYOLOJİ
2015-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ / UYGULAMALI SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
2014-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
2016-2017
Anabilim Dalı Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ - KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
2016-
Enstitü Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
2015-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Sosyoloji
Aile Sosyolojisi
Sosyal Değişim
İletişİm Sosyolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KIRAN E., Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Türkiye’xxde Çocuk Gelinler, Balkan Journal of Social Sciences, 2017.
Derleme Makale EBSCO
2. KIRAN E., What to Call the Recent Research Outcomes: Divorce Rates or Indicators of A Paradigm Shift in Turkish Families, Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 326-336, 2016.
Asos, Proquest, Index Copernicus, ZDB
3. KIRAN E., HIDDEN GENDER STEREOTYPES in TV COMMERCIALS, Sosyal Bilimler Metinleri, pp. 123-137, 2016.
asos, proquest, index copernicus, ZDB
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. KIRAN E., Tüketim Kültürü ile Yoğrulmuş Kent Görünümleri, Düşünce Dergisi, cilt 7, ss. 106-124, 2018.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KIRAN E., Multifaceted Explorations of Consumer Culture and Its Impact on Individuals and Society, Bölüm: Turkey’s Experience of Modern Consumer Culture, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: David Burns, 2018.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KIRAN E., Tekirdağ Şehir ve Kültür, Bölüm: Türkiye’de İç Göçün Sosyo-Ekonomik Belirleyicilerinin Tekirdağ Örneğinde İncelenmesi, Yayın Yeri: Modanlı Matbaacılık, 2017.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
2. KIRAN E., Tekirdağ Şehir ve Kültür, Bölüm: Kent, Kentlilik Bilinci ve Tekirdağ´da Kentlilik Bilincini Geliştirme Önerileri, Yayın Yeri: Toprak Ofset, 2016.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AVCI M. G., KIRAN E., HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ: EKONOMİK İNSAN İÇİN Mİ? TOPLUMSAL İNSAN İÇİN Mİ?, International Congress of Management, Economy and Policy (28.04.2018-29.04.2018).
2. KIRAN E., İSLAM İKTİSADI BAĞLAMINDA İHTİYAÇ KAVRAMININ GÜNDELİK YAŞAMDAKİ DÖNÜŞÜMÜ, International Congress of Islamic Economy, Finance, and Ethic (07.04.2018-08.04.2018).
3. KIRAN E., Kent Yaşamında Tüketim Kültürü İzleri, International Congress of Management Economy and Politics (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
4. KIRAN E., Sağlık Sosyolojisi Temelinde Estetik Operasyonların Toplumsal Boyutları, Interanational Congress of Management Economy and Politics (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
5. KIRAN E., Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Türkiye’xxde Çocuk Gelinler, ICOMEP International Congress of Management Economy and Politics (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri
6. KIRAN E., Çocuk Yaşta Yapılan Evliliklerin Sağlık Sosyolojisi Kapsamında İncelenmesi, INES International Academic Research Congress (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri
7. KIRAN E., Türkiye’de İç Göç Olgusunun Çevre Sosyolojisi Açısından İncelenmesi, INES International Academic Research Congress (18.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri
8. KIRAN E., YILDIRIM S., Türkiye´de Milenyum Sonrası Kadın Istihdamı Üzerine Kuramsal Bir Çalışma, Internatıonal Congress Of Management Economy And Polıcy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
9. KIRAN E., KİRMAN Ş., BAKSI E., Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Düzeyi Üzerinde Etkisi Olan Sosyo-demografik Etmenlerin Belirlenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama, Internatıonal Congress Of Management Economy And Polıcy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
10. YILDIRIM S., KIRAN E., KIRCI ÇEVİK N., Helal Gıda Sertifikasına Yönelik Algıların Dini Tutum Ve Gıda Güvenliği Açısından Incelenmesi: Trakya Bölgesinde Bir Uygulama, Isefe 2017 International Congress Of Islamic Economy, Finance And Ethics (29.04.2017-30.04.2017).
Özet bildiri
11. KIRAN E., Enerji Problemlerinin Altında Yatan Sebepler:Enerji Tüketimine Sosyolojik Bir Yaklaşım, Enscon 2017 International Congress Of Energy, Economy And Security (25.03.2017-25.03.2017).
Özet bildiri
12. KIRAN E., A Situational Analysis of Violence Against Women in Turkey: Domestic Violence Cases, International Congress of Management Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Özet bildiri
13. KIRAN E., WHAT to CALL the RECENT RESEARCH OUTCOMES: DIVORCE RATES or INDICATORS of a PARADIGM SHIFT in TURKISH FAMILIES?, International Congress of Management, Economy and Policy (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri
14. KIRAN E., Being old in a country with a large youth population: the case of Turkey, International Youth Science Forum "Litteris Et Artibus" (24.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
15. KIRAN E., Gender Stereotypes in Turkish Soap Operas, 6th International Youth Science Forum "Litteris et Artibus" (24.11.2016-26.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
16. KIRAN E., McDonaldization From Weber´s Point of View and It´s Reflections in Turkish Society, Global Conference on Business and Finance (02.01.2013-04.01.2013).
Tam metin bildiri
17. KIRAN E., Real Life Experiences of Female Managers, International Journal of Arts and Sciences (31.05.2010-02.06.2010).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KIRAN E., Türkiye’de Iç Göçün Sosyo- Ekonomik Belirleyicilerinin Tekirdağ Örneğinde Incelenmesi, Tekirdağ Şehir Ve Kültür-2 (04.05.2017-04.05.2017).
Editörlükler
1. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Yrd. Editör.
Uluslararası Dergi
2. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi Proquest
3. Sosyal Bilimler Metinleri, Yayın Yeri: NKÜ, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi Asos, Proquest, Index Copernicus, ZDB
Yayın Hakemlikleri
1. Sosyal Bilimler Metinleri, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
2. HUMANITAS- Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. Balkan Journal of Social Sciences, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi
4. Sosyal Bilimler Metinleri, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Proquest, ZDB
Uluslararası Projeler
1. Smart APPs For Adults Education, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Eğitmen, 01.12.2016-Devam Ediyor.
Ulusal Projeler
1. Tekirdağ İlindeki Boşanma Sebep ve Sonuçlarının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 04.01.2016-04.02.2018.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
International Youth Science Forum "Litteris et Artibus", Yer:Lviv, Ukraine, Düzenleyenler:Ministry of Education and Science of Ukraine Lviv Polytechnic Netional University, 24.11.2016-26.11.2016.
Tekirdağ Şehir ve Kültür Bilinci, Yer:Tekirdağ, Düzenleyenler:Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği, 26.11.2015-.
Global Conference on Business and Finance, Yer:Flamingo Hotel, Las Vegas, NV/USA, 02.01.2013-03.01.2013.
The International Journal of Arts and Sciences Conference, Yer:Harvard University, Boston, MA/USA, Düzenleyenler:IJAS, 24.05.2010-27.05.2010.